Naši odborníci


Naši odborní pracovníci sú zárukou kvality poskytovaných služieb na základe získaných skúseností a neustáleho vzdelávania sa, ktoré zabezpečujú ich oboznámenie sa s posledným vývojom v tomto rýchlo meniacom sa prostredí. Náš tím dopĺňajú asistenti a administratívni pracovníci. 

Ľubomír Alezár - partner

Ľubomír Alezár je certifikovaným daňovým poradcom zapísaným v Slovenskej komore daňových poradcov. Je členom metodickej komisie Slovenskej komory daňových poradcov pre daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane. Špecializuje sa na nepriame dane, medzinárodné zdaňovanie a daň z príjmov právnických osôb. Od roku 1995 pôsobil v medzinárodnej audítorskej a poradenskej spoločnosti KPMG v Bratislave. V roku 1998 začal pracovať pre spoločnosť Deloitte & Touche v Bratislave na pozícii manažér na daňovom oddelení. V spoločnosti LA & Partners pôsobí od roku 2003. Plynule hovorí anglicky a slovensky.

V rámci svojej odbornej praxe poskytoval daňovo-poradenské služby slovenským a zahraničným spoločnostiam pôsobiacim na Slovensku v rôznych odvetviach hospodárstva zahŕňajúcich obchodné spoločnosti, výrobné podniky, finančné inštitúcie a spoločnosti poskytujúce služby. Ako daňový poradca pracoval v tímoch alebo viedol tímy daňových odborníkov, ktorí poskytovali služby zahraničným investorom pri akvizíciách slovenských podnikov.

Branislav Laurinc - partner

Branislav Laurinc je certifikovaným daňovým poradcom zapísaným v Slovenskej komore daňových poradcov. Je členom metodickej komisie Slovenskej komory daňových poradcov pre daň z príjmov právnických osôb. Pracoval 5 rokov na daňovom oddelení nadnárodnej audítorskej a poradenskej spoločnosti Deloitte & Touche. V spoločnosti LA & Partners pôsobí od roku 2003. Plynule hovorí anglicky a slovensky.

Okrem bežného poradenstva pre slovenských a zahraničných klientov sa venoval aj daňovým hĺbkovým auditom pri akvizíciách – due diligence, daňovým previerkam, daňovému plánovaniu a medzinárodnému zdaňovaniu. V rámci svojej odbornej praxe poskytoval daňovo-poradenské služby obchodným a výrobným podnikom ako aj finančným inštitúciám a spoločnostiam poskytujúcim služby. Špecializuje sa na daň z príjmov právnických osôb a medzinárodné zdaňovanie.

 

 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...