Účtovníctvo


Účtovné poradenstvo a účtovné služby sú zamerané na rôzne služby ako napríklad:

  • poradenstvo týkajúce sa aplikácie účtovných štandardov na rôzne podnikateľské transakcie a ich zobrazenie v účtovníctve klienta, 
  • príprava alebo poradenstvo pri zostavení účtovnej závierky a výročnej správy,
  • spracovanie podvojného účtovníctva pre podnikateľov – právnické osoby – vrátane prípravy daňového priznania k DPH a podkladov pre prípravu daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb, 
  • spracovanie miezd a vedenie mzdovej agendy, 
  • komunikácia s audítorom a príprava dokumentov pre účely auditov účtovných závierok klientov.
 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...