Audit


Naše oddelenie auditu poskytuje klientom profesionálne poradenské služby v rámci kontrolných a účtovných systémov. Naši odborníci sa zameriavajú na poskytovanie audítorských aj poradenských služieb na najvyššej úrovni. Usilujeme sa prekonať očakávania klientov zvýšením efektívnosti a udržiavaním úzkeho kontaktu s klientom počas celého roka, nielen počas výkonu auditu.

ECOVIS LA Partners poskytuje aj tieto služby: 

  • audit, pripadne previerka individuálnej účtovnej závierky,
  • audit, prípadne previerka individuálnej účtovnej závierky zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo (IFRS),
  • audit, prípadne previerka konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo (IFRS),
  • poradenstvo týkajúce sa zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo (IFRS),
  • vykonanie dohodnutých postupov, napríklad pre potreby získania úverov,
  • preverenie účtovných systémov a interných kontrolných procedúr,
  • poradenské služby v účtovnej oblasti.
Správa o transparentnosti

Sprava_o_transparentnosti_082017.pdf

Sprava_o_transparentnosti_082015.PDF

 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...